Endüstri

Uygulamalar
< Geri Dön

UYGULAMALAR

Enerji

Elektrik enerjisinin üretimi ve kullanımı 1870’li yılların sonunda, gelişmiş Batı ülkelerinde başlamıştır. Sanayinin hızlı gelişimi elektrik enerjisi ihtiyacını da beraberinde getirmiş ve enerji üretim tesisleri kurulmuştur.Enerji üretim tesislerinde pompalar önemli bir yer tutmaktadır. Pompaların yoğun olarak kullanıldığı santraller termik santrallerdir.

Kondensanın suyla beslenmesi için termik santraller büyük debili akarsu yakınında veya deniz kıyısına kurmak gerekir.
Özellikle deniz suyu kullanan tesislerde, deniz suyu çok korozif olduğundan dolayı kullanılacak pompanın malzeme seçimi çok önemlidir. FYBROC 
özellikle korozif akışkanlar için Fiberglas malzemelerden pompalar üretmektedir. Su alma yapısına göre yatay santrifüj veya yarı dalgıç fiberglas malzemeden üretilen pompaları herhangi bir malzeme kaybı olmadan uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Bu tesislerde türbin temizliği, baca gazı arıtımı ve kazan besi için yüksek basınç pompalarına ihtiyaç duyulur. 
HYDRA-CELL yüksek basınç pompaları 340 bara kadar çıkar ve bu sayede kimyasal tanklarının temizliği daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Baca gazına yüksek basınçlı su pulverize bir biçimde HYDRA-CELL pompalar ile basılarak baca gazının içerisinden atmosfer için tehlikeli kirleticilerin uzaklaştırılması sağlanır ve baca gazının soğutulmasına yardımcı olur.

Viskoz akışkan transferi için kullanılan 
ROTAN dişli pompalar enerji santrallerinde fuel oil transferini güvenilir bir şekilde sağlar. Bu tip pompalar ex-proof elektrik motorlu ile donatılmaktadır. Pozitif deplasmanlı oldukları için viskoz akışkan transferinde enerji tüketimleri santrifüj pompalara göre daha çok daha düşüktür. Bu pompalar aynı zamanda anahtar teslim FUEL-OIL SKID sistem olarak da önerilmektedir.
Enerji santrallerinde buhar hatlarının korunması ve kullanılan suyun iyileştirilmesi için bazı kimyasallar sisteme enjekte edilir. Ağır hizmet koşulları için dizayn edilmiş olan 
OBL dozaj pompaları gerek yüksek basınçlı buhar hatlarına amonyak ve hidrazin enjeksiyonu, gerekse su şartlandırma için sülfürik asit (H2SO4), demir üç klorür (FeCl3) gibi korozif akışkanların transferini başarı ile gerçekleştirir. Bu uygulamalar için de anahtar teslim DOZAJ SKID sistemleri de sağlanabilmektedir.