Özel Sistemler

Uygulamalar
< Geri Dön

UYGULAMALAR

Biogaz Sistemleri

Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık olarak %4-5 oranında artmakta, buna karşılık bu ihtiyacı karşılamakta olan fosil yakıt rezervleri ise çok daha hızlı bir şekilde tükenmektedir. Ayrıca fosil yakıtların kullanımı ile çok hızlı bir şekilde artan CO2 gazı salınımının sebep olduğu Sera Etkisi yüzünden dünya ortalama sıcaklığı da son bin yılın en yüksek değerlerine ulaşmış, yoğun hava kirliliğinin yanı sıra milyonlarca dolar zarara yol açan sel/fırtına gibi doğal afetlerin gözle görülür biçimde artmasına sebep olmuştur.

Bu sebeplerden ötürü günümüzde yenilenebilir enerji kaynağı olarak adlandırılan ve gücünü güneşten alarak hiç tükenmeyecek olarak düşünülen, çevreye emisyon yaymayan enerji kaynaklarının kullanımı ön plana çıkmıştır.

Bu grup içerisinde yer alan Biyokütle enerjisi kaynağını biyolojik atıklardan alan, başta hayvan gübreleri ve bitkisel artıklar olmak üzere, her türlü organik materyalin havasız ortamda fermantasyonu sonucunda elde edilebilen, bileşiminde metan ve karbondioksit bulunan bir gaz karışımıdır.

Yapısında hacimce %40-70 metan (CH4), %30-60 karbon dioksit (CO2), %1-5 diğer gazlar [%0-1 hidrojen (H2), %0-3 hidrojen sülfür (H2S)] ihtiva eden ve ısıl değeri yüksek bir enerji kaynağıdır.

Biogaz denildiğinde sadece enerjinin akla gelmesi yanlış bir değerlendirme olup, bunun yanın da tarımsal üretim ve ülke ekonomisi açısından önem arz eden fermante olmuş organik gübre üretim kaynağıdır.

Bizde Arpon olarak, Dünya sağlığı ve Ülke ekonomisi açısından bu kadar önemli bir yere sahip olan Biogaz Üretim Prosesinin çeşitli kademelerinde kullanılmak üzere tesisinize değer katacak ve sorunsuz bir işletme sağlayacak ekipmanları sizlere tedarik etmekteyiz.

Biogaz üretim prosesinin ilk basamağı olan Ön Dengeleme Havuzlarında organik madde kaynağı ve proses tipine göre genellikle %8-12 KM arasında değişiklik gösteren atık çamurunun fermantöre beslenmeden önce homojen bir karışımının sağlanması ve kontrollü bir şekilde reaktöre gönderilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla sadece biogaz tesislerine özel olarak dizayn edilmiş rijit kanat yapıları ve arttırılmış itme güçleri sayesinde yüksek %KM oranlarında dahi sorunsuz çalışan Grundfos Arnold AMG serisi dalgıç hızlı karıştırıcılar ile gerekli karışımı sağlamaktayız.

Homojenize olmuş bu çamurun reaktörlere istenilen kapasite ve sürede beslenmesi için ise; özel vidalı çark yapısı sayesinde %13 KM oranına kadar çamuru basınçlandırabilen dalgıç montajlı Verderhus çamur pompaları ile veya emiş yapabilen ve kuru çalışma özelliği olan kuru montajlı Verderflex hortum pompaları ile çözüm sunmaktayız.

Biogaz üretim prosesinin kalbi niteliğinde olan ve biogaz üretiminin gerçekleştirildiği fermantörler de karışımın homojen olarak sağlanması; ısının ve bakteri popülasyonunun reaktörün her bölgesine eşit dağılması, biogazın dizayn edilen değerlerde üretilmesi ve reaktör içerisinde köpük oluşumunun engellenerek gaz çıkışının tam sağlanması açısından çok önemlidir.

Biogaz sektöründe, dalgıç karıştırıcılar alanında %35 gibi çok büyük bir paya sahip olan Grundfos Arnold AFG serisi dalgıç akış oluşturucular özel seçim programları ile yapılan hesaplar ve CFD Analizleri (Akış modellemeleri) sonucunda, reaktör içerisinde ölü noktaların kalmayacağı şekilde homojen karışımın sağlanması amacı ile tabana yakın alt kısımlara monte edilmekte ve yine Grundfos Arnold AMG serisi dalgıç hızlı karıştırıcılar ile reaktör içerisinde köpük oluşumunun engellenmesi için yüzeye yakın bölgelere monte edilerek uygun çözümler sunulmaktadır.

Mikserler, gaz üretimine başlandıktan sonra gerek duyulması halinde havuz dışarısından açılarının ve yüksekliklerinin ayarlanması için özel olarak dizayn edilmiş çıkrık sistemleri ile birlikte tedarik edilmektedir. Ayrıca biogaz içeriğine uygun ATEX motor koruma standartlarında ve 60°C sıvı sıcaklığına dayanımlı motorlar ile birlikte tedarik edilmektedir.

Biogaz üretim veriminin düşmemesi için reaktör içerisindeki çamur sıcaklığının bakterilerin optimum çalışma sıcaklığı olan 35°C ‘de tutulması gerekmekte ve bu amaçla reaktör ısıtılmakta ya da soğutulmaktadır. Bu yüzden ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanılan sirkülasyon pompalarının da önemi çok büyüktür. Grundfos MAGNA serisi dahili frekans invertörlü akıllı sirkülatörler ile sabit sıcaklık ayarı yapılarak hem ihtiyaca göre sirkülasyon yapılarak enerji tasarrufu sağlanmakta hem de set edilen optimum çalışma sıcaklığı rahatlıkla sağlanmaktadır.

Reaktörlerde üretilerek membranlar da birikmeye başlayan biogazın ise belirli bir basınç değerine sahip olduktan sonra kontrollü ve güvenilir bir şekilde; hem enerji üretmek amaçlı gaz motoruna hem de güvenlik amaçlı yakma bacasına ulaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla Continental Santrifüj Biogaz Blowerlarını tedarik etmekteyiz.

Gaz motoru veriminin tam sağlanması yani tesisin asıl amacı olan elektrik üretimimin istenilen değerlerde yapılabilmesi için gaz motoruna gerekli yakıtı sağlayacak olan bu blowerların sorunsuz ve istenilen değerlerde çalışma yapabilmesi gerekmektedir. Continental Santrifüj Blowerlar Frekans invertörü vasıtasıyla değişken basınç aralığında dahi titreşimsiz çalışabilen, biogaz içeriğinde bulunan H2S gazının muhtemel korozyonlarına karşı Heresite-Sakaphen kaplama ile güçlendirilmiş gövde ve çark yapısı ile uzun malzeme ömrü sunan, sadece biogaz uygulamaları için tasarlanmış özel %100 sızdırmaz salmastraları ile ve ATEX motor koruma standartlarında uygun motorları ile son derece güvenilir ve sağlıklı bir çalışma sunmaktadır.

Tesiste prosesin durmasını gerektirecek bakım, onarım veya herhangi bir acil durumda üretilen veya depolanan biogazın güvenlik amaçlı olarak imha edilmesini gerektirecek durumlarda kullanılan gaz yakma üniteleri için ise LFGNT-05, ATEX ve DSEAR onaylı,tam otomatik UNIFLARE Gaz Yakma Ünitelerini tedarik etmekteyiz.

Bu yakma ünitesinin iç yapısı 850-1000 °C yanma sıcaklığına dayanımlı refrakter malzeme ile kaplı, dış yüzeyi ise 304L paslanmaz çelik malzemeden oluşmaktadır. Tam otomatik kontrol paneli sayesinde ana sistemden aldığı sinyal ile anında devreye girmekte, istenildiği taktir de uzaktan kontrole de müsaade etmektedir.