Pompa Teorisi

Eğitim

EĞİTİM

Pompa Teorisi

Pompalar sıvılara(sıkıştırılamayan veya sıkıştırılamadığı varsayılan akışkanlar) hidrolik enerji veren makinelerdir.
İlk pompa M. Ö. 3. yüzyılda Arşimed tarafından tasarlanmıştır. Pompalar mekanik kuvvetlerin fiziksel kaldırma veya sıkıştırma kuvveti ile maddeyi itmesi prensibini kullanarak çalışır.
Pompalar kullandıkları fizik kanunlarına göre üç ana gruba ayrılırlar.

1-Rotodinamik Pompalar

Hidrodinamiğin temel kanunlarından hareket miktarının değişimi kuralından yararlanarak sıvıya enerji veren pompalardır.
Santrifüj, karışık akımlı, eksenel ve jeneratif pompa olarak ayrılırlar.
                                                                  


 

Santrifüj Pompalar aşağıdaki şekilde sınıflandırlabilir;
• Uçtan Emişli Pompalar
• In-line pompalar
• Çift Emişli Pompalar
• Dikey Kademeli Pompalar
• Yatay Kademeli Pompalar
• Derin Kuyu Dalgıç Pompalar
• Yarı Dalgıç Pompalar

• Islak Rotorlu Pompalar


2-Pozitif Deplasmanlı Pompalar
Sıvının kapalı hacimlere hapsedilip düşük basınçlı bölgeden yüksek basınçlı bölgeye taşınarak basıldığı pompalardır.
Pozitif deplasmanlı pompalar temel olarak 2 gruba ayrılır.

a) Rotatif Pompalar:Dönme hareketinden yararlanarak çalışan pompalardır.
Dişli,paletli,vidalı,loblu,peristaltik(Hortum), burgulu(monopomp).. vs pompalar bu gruba girer.

b) Doğrusal Hareketli Pompalar:Pistonlu ve mebranlı pompalar bu gruba girer.
Santrifüj pompa ile arasındaki temel fark aşağıdaki gibidir. Diyağramdan da görüleceği gibi debideki çok az bir değişme Hm (manometrik yükseklik) ve P(Güç) değerlerinde çok büyük artışlara sebep olmaktadır. Bu yüzden pozitif deplasmanlı pompalarda basınç sınırlayıcı önlemler almak gerekir.1) Santrifuj pompalar          2) Rotatif pompalar        3) Pistonlu pompalar

  Daha fazla bilgi için lütfen www.pompateorisi.com sitesini ziyaret ediniz.