Bloglar

Hortum Pompa - Monopompa Hangisi Daha Ekonomik?

Burgulu pompalar veya monopompalar, su arıtma ve endüstriyel üretim tesislerinde kireç dozajı , kimyasal dozaj ve çamurları transfer etmek için en geleneksel tercihtir. İşletme ve bakım maliyetleri burgulu pompaya göre çok daha düşük olan hortum(peristaltik) pompaların, ilk yatırım maliyetleri burgulu pompaya kıyasla daha yüksek olduğu için ilk tercih genelikle burgulu pompalar olmaktadır. Buna rağmen, uygun maliyetli pompayı pahalı bir seçim haline getiren birçok faktör vardır.

İlk yatırım maliyeti faktör 1: AŞINDIRICI ETKİ
Kireç veya kireç sütü, su arıtmada, endüstriyel atık ıslahında ve proses asitliği kontrolünde en yaygın kullanılan kimyasaldır ve asiditeyi nötralize etmek, pH seviyelerini düzeltmek veya optimize etmek için birçok kullanım alanı bulunur. Kireç ve soda külü gibi benzer pH ayarlama kimyasalları ve yüksek kum içerikli atık su çamurları ortak bir pompalama sorununa sahiptir: pompalanan sıvılar aşındırıcıdır ve akışkanla temas eden parçalarda önemli aşınmaya neden olabilir.
Daha önce belirtildiği gibi, geleneksel çözüm olan burgulu pompalar veya monopompalar, optimum pompa verimliliğini korumak için stator ve rotor arasındaki hassas toleranslara dayanır ve aşınma arttıkça stator-rotor boşluğu artar, ardından artan ürün kaybı nedeniyle debi düşer. Kayıp, pompanın girişine sağlanan akışkan ile çıkışında iletilen arasındaki farktır, herhangi bir "debi kaybı", ürünün pompadan geri kaçışından kaynaklanır ve  hacimsel verimden daha azını gösterir.
Pompalar aşındığında, kullanıcılar kimyasal transfer oranlarını korumak için pompa hızlarını artırır, ancak aşınma oranı hız ile orantılıdır ve bu aşınma oranlarını daha da hızlı şekilde artırır. Artan "debi kaybı" engellemek için bir çözüm , stator konumunu ayarlamaktır, ancak en karmaşık sistemlerde bile verimliliği azaltma ve stator ömrünü uzatmanın etkilerini en aza indirmek için fiziksel bakım müdahaleleri gerektirir.
Benzer şekilde, üreticiler pompanın bir boy büyük seçilmesini ve aşınma oranlarını azaltmak için yavaş çalıştırılmasını önerebilirler, ancak bu sadece ilk yatırım maliyetini artırır ve ucuz pompa daha pahalı hale gelir.
Aksine, hortum pompalar tasarımı gereği düşük hızlarda çalışır, normalde 50 rpm'den daha düşük hızlarda aşındırıcı aşınma oranlarını sıfıra yakın minimuma indirir ve kaçış yoktur aynı zamanda mükemmel hacimsel verime sahiptir. Bu özellikler, birçok endüstride ve çimento pompalamadan filtre preslerine, yüksek madencilik çamurlarının dağıtılmasına, hatta radyoaktif sızıntı sularının tahliye edilmesine kadar birçok farklı sıvıyla kanıtlanmıştır. Pompalama elemanı olan hortum, maksimum yorulma mukavemeti için tasarlanmıştır ve binlerce saat ölçülebilen hortum hizmet ömürleri sunar. Böylesine uzun rutin bakım aralıkları ile neredeyse pompanın çalıştığı unutulur.
Açıkçası, ucuz çözümü yani monopompayı seçmek, kireçteki katı parçacıkların, kum ve süspansiyondaki benzeri sert katıların neden olduğu aşınmanın zarar verici etkilerine ve pompalama işlemleri üzerindeki sonuçlarına karşı ne kadar savunmasız olduklarını düşündüğünüzde şaşırtıcıdır.

İlk yatırım maliyeti faktör 2 : KURU ÇALIŞMA VE SONUÇLARI
Bir burgulu pompa , stator - rotor bölgesindeki düşük  tolerans değerlerinde kendini yağlamak için sürekli bir sıvı akışına ihtiyaç duyar. Sıvı akışının kesilmesi, birkaç saniye için bile olsa feci sonuçlara yol açar. Pompalanan sıvı statoru yağlamak için pompadan akmazsa, sürtünmeden kaynaklı ısınma stator genişlemesine neden olur ve bu da rotor-stator boşluklarını daha da azaltır bunun sonucu olarak görülen durum yanmış bir statordur ve salmastra arızasıdır.
Kullanıcı, elastomerik stator aşırı ısındığında sonuçların kokusunu alabilir: yanmış kauçuk!
Yanmış bir statorun değiştirilmesi şunları gerektirir:
- Pompanın atölyeye taşınması
- Sıkışmış, yanmış statoru çıkarmak için özel alet ve ekipmanların kullanılması
- Yeni bir stator takılmalıdır ve hasarlı contalar değiştirilmelidir
- Onarılan pompanın yeniden kurulması

Bunun aksine hortum pompaları, yüksek basınçlı veya düşük basınçlı uygulamalar için bir yağlama haznesinde bulunan hortumları kullanır. Bu hortumlar düşük sürtünmeli, uzun ömürlü PTFE silindirlerle sıkıştırılmış tiptedir. Hortum pompalar sadece bu tür arızaların etkisini ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda besleme tanklarının boşalması, tıkalı besleme hatları ve tıkanmış vanalar gibi küçük sıvı akışı kesintilerine karşı da güvence sağlar.

Peristaltik Pompalarla İlgili Temel Özellikler
- Kuru kendinden emişli
- Hasar almadan kuru çalışabilir.
- Aşınmaya dayanıklı - süspansiyonda% 80'e kadar katı madde pompalar.
- Uzun ve lifli katıları pompalar - pompa kapasitesinin % 85'ine kadar
- Gaz çıkaran sıvıları pompa kapasitesinin % 100'üne kadar pompalar.
- Tersine çevrilebilir - tıkanıklıkları gidermek için her iki yönde pompalar.
- Hortum tek yedek parçadır ve yerinde değiştirilebilir.
- Maks. akış hızı 90 m³/h  Maks. çıkış basıncı 16 bar

İlk yatırım maliyeti faktör 3: YEDEK PARÇA MALİYETİ
Monopompalar, hassas montaj gerektiren pompalardır ve önemli yedek parça maliyetlerine sahiptir. Aşınmış bir stator, orijinal pompa maliyetinin % 40 ila %50'sine mal olabilir, ayrıca genel olarak rotorun da her ikinci veya üçüncü stator değişiminde bir değiştirildiği kabul edilir. Contalar ve bağlantı ekipmanları gibi ek parçalar ile orijinal pompa maliyetinin% 70'ine yakın servis maliyeti öngörülebilir.
Aksine, hortum pompalar, bir hortumdan fazlasını gerektirmeyen çok daha düşük yedek parça maliyetine sahiptir.

İlk yatırım maliyeti faktör 4: SERVİS MALİYETLERİ
Yanmış stator tanımı, stator değiştirme prosedürünün karmaşıklığını vurgular: pompa bir atölyeye kaldırılmalı, hasarlı statoru çıkarmak için kullanılan uygun ekipmanlar ile ilgili tertibatlar sökülmelidir. Yedek stator takılıp, pompa yeni contalarla yeniden monte edilmelidir. Bu durum saatler alan ve yüksek servis maliyetleri olan bir süreçtir.
Hortum pompalar için tek servis parçası, değiştirilmesi kolay uzun ömürlü hortumdur; bu, normalde pompanın kurulduğu yerde gerçekleştirilen ve saatler değil dakikalar alan bir prosedürdür. Ek olarak, yarı vasıflı personel ile düzenli olarak sahada hortum değişimleri gerçekleştirerek servis maliyetleri daha da düşürülebilir.

İlk yatırım maliyeti faktör 5 : GİZLİ SERVİS MALİYETLERİ
Su şirketleri, servis müdahalelerine ve genellikle uzak bir noktada bulunan  vasıflı bakım personelinin çalıştığı işler için insansız veya yarı vasıflı tesis operatörünü giderek daha fazla benimsiyor. Herhangi bir pompa veya sistem sorunu, işe başlamadan önce tesise varmak için zaman alan yolculukla birlikte bir talep ile sonuçlanır. Sonuç olarak, tıkalı pompalar, ayar gerektiren aşınmış parçalar, kuru çalıştırma kaynaklı stator yanmaları ve rutin bileşen değişiklikleri gibi sorunların etkisi, sorunu çözmek için gereken süreden çok daha fazlasıdır, genellikle ihmal edilen "sahaya varış" süresi vardır. Bu, küresel olarak önemli olan bir faktördür, yol maliyetleri gibi maliyetler bile bu süreçte karşımıza çıkan gizli maliyetlerdir.

İlk yatırım maliyeti faktör 6 : TIKANMA VE BLOKAJLAR
Tüm hortum pompalar gerçek anlamda tersine çevrilebilir yönde(çift yönlü) de çalışır ve aynı akış hızlarında ileri veya geri çalışabilir. Genellikle, hortum pompaları kısa bir süre için tersine çevrilerek sistem tıkanıklıklarının basitçe pompanın invertörüne uzaktan bir sinyal gönderilmesi ve bu tür sorunların saha ziyaretine gerek kalmadan giderilmesi ile sağlanır.Blog listesine geri dön.