ZENIT

Ürünler
< Geri Dön

MARKALAR

ZENIT

Atık Su Nedir?
Kullanılmış ve kontamine olmuş suya atık su denilmektedir. Bu kontaminasyon, evsel, endüstriyel ve ticari kullanımlardan kaynaklanabileceği gibi yüzey akışları ve yağmur suları ile de olabilir. Atık sular, fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirleticiler içerirler. Arıtılmadan alıcı ortama deşarj edilen atık sular su kirliliğine yol açarlar. Su kirliliği, akuatik yaşam ve insan sağlığı için son derece tehlikelidir. Bu sebeple atık suların arıtılması bir zorunluluktur.

Atık Su Pompası Nedir?
Atık suların transferinde kullanılan pompa tipine atık su pompası denilmektedir. Atık su pompaları, pis su pompası veya foseptik pompası olarakta adlandırılmaktadır. Atık suların içeriğinde yoğun şekilde katı partiküller, organik ve inorganik bileşikler vardır. Dolayısıyla atık su pompalarının serbest geçirgenlikleri diğer pompalara tiplerine göre çok daha yüksektir. Bu pompalar, kendinden emiş yapamazlar ve genellikle atık suyun içerisinde daldırılmış olarak çalıştırılırlar. Bu sebeple atık su pompalarına literatürde dalgıç pompalar denilmektedir. Soğutmalı ceketli kuru tip çalışan modelleri de vardır.

Atık Su Pompası Nerelerde Kullanılır?
Terfi merkezleri, paket terfi istasyonlarında ve atık su arıtma tesislerinde terfi pompaları olarak, günlük hayatın içerisinde taşkın olan durumlarda seyyar taşkın pompası veya su tahliye pompası olarak, ilgili ünitelerin veya tankların dip bölümünde tank boşaltım pompası olarak, hafif kirli atık sularda kanalizasyon pompası olarak, yağmur sularında ve bina uygulamalarında temel drenaj pompası olarak dalgıç pompalar yani atık su pompaları kullanılır.

Atık Su Pompa Seçimi Nasıl Yapılır?
Temel santrifüj pompa seçimi yaparak atık su pompası belirlenir. Burada öncelikli olarak ne kadar atık suyun transfer edileceği yani debi belirlenir. Akabinde atık suyun nereye transfer edileceğine karar verilir, ilgili yük kayıpları hesaplanır ve suyun kaç metre terfi ettirilmesi gerektiği belirlenir. Bu iki nokta belirlendikten sonra ilgili pompanın performans eğrilerinden gerekli debi ve yük kaybını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilerek uygun olan pompaya karar verilir ve seçim tamamlanır.

Atık Su Pompalarının Çark ve Montaj Tipleri Nelerdir?
Atık suların içeriği son derece değişken olduğu için ilgili atık suları kolayca transfer ettirebilmek için farklı çark tipleri geliştirilmiştir.

• Lifli ve ipliksi yapılarak sahip atık suların transferinde parçalayıcı bıçaklı çark tipi
• Sert katı partiküllerinin içeriğinin yoğun olduğu atık sularda kesici bıçaklı çark tipi
• Kum, yağ ve köpük gibi aşındırıcı özelliği yüksek içeriğe sahip olan atık sularda vorteks çark tipi
• Yüksek debilerin istendiği partikül içeriklerinin nispeten daha dengeli olduğu evsel atıksu transferlerinde açık kanallı çark tipi
• Çok yüksek terfilerin gerektiği durumlarda ise yüksek basınçlı çark tipi kullanılmaktadır.

İlaveten atık su pompaları kurulumu 3 farklı şekilde yapılabilir.

• Terfi merkezinin veya tankın içerisinde dalgıç olarak kızaklı sistem kurulum
• Seyyar serbest montaj ayağı ile kurulum
• Kuru tip dikey/yatay montaj ayakları ile kurulum