Çerez Aydınlatma Metni

Hakkımızda default.jpg

HAKKIMIZDA

Çerez Aydınlatma Metni

ARPON Endüstriyel Ekipmanlar San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin (“Şirket”) sahibi olduğu “https://www.arpon.com.tr/” adresli web sayfasını ziyaret ettiğinizde Şirket, web sayfası nezdinde çalışan çerezler vasıtasıyla otomatik yollar ile tarafınıza ait bir kısım kişisel veriyi toplamaktadır. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” konumunda olup bu doküman ile çerezler hakkında tarafınızı bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup çerezler ise, çevrimiçi bir mecranın ziyaret edilmesi durumunda mecra ziyaretçisine ilişkin bir kısım bilgilerin, ziyaretçinin terminal cihazlarında depolanmasına olanak sağlayan düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır. Şirket’in web sayfasını ziyaret etmeniz durumunda, web sayfasına bağlantıyı gerçekleştirdiğiniz cihazınız içinde bahsi geçen çerezler depolanacaktır. 

Web sayfası içerisinde, web sayfasının çalışması için zorunlu olan çerezler dışında bulunan tüm çerezler, web sayfasına ilk girişiniz sırasında tarafınıza sunulan ve web sayfası üzerinde de “Çerez Tercihleri” başlığı altında dilediğiniz zaman erişebileceğiniz kontrol paneli vasıtasıyla temin edeceğiniz açık rızanıza dayanarak işlemeye başlayacaktır. Rızaya dayalı çerezleri, kontrol paneli üzerinden açmak/kapamak suretiyle dilediğiniz zaman etkinleştirebilirsiniz.  

1.ÇEREZ ÇEŞİTLERİ 

1.1.Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup ziyaretçi tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, Şirket web sayfasında kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

1.2.Birinci Taraf Ve Üçüncü Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan ziyaretçinin erişim sağladığı internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler ise, ziyaretçinin erişim sağladığı adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Şirket web sayfası içinde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

1.3.Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri: Şirket web sayfası üzerinde çerezler kullanım amaçlarına göre “kesinlikle gerekli çerezler”, “performans ve analiz çerezleri (işlevsel çerezler)” ve “reklam ve hedefleme çerezleri” olarak üçe ayrılmaktadır. 

1.3.1.Kesinlikle gerekli çerezler: Bu çerezler web sayfasının düzgün çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup, tarafınızca daha uzun bir süre tercih edilmediği takdirde, oturum süresince kişisel veri işlemekte ve oturum sonlandığında ise kendiliğinden silinmektedir. Özellikle, web sayfası üzerindeki formların kullanılması ve tercihlerinizin yerine getirilmesi için “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi ile talep ve şikayetlerin takibi” amaçlarıyla zorunlu olarak kullanılmaktadır. 

1.3.2.Performans ve analiz çerezleri: Bu çerezler, web sayfasının ziyaretçi için işlevselliğini (ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak vb.) arttırmak amacıyla ve “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi” amaçlarıyla kullanılmaktadır. Şirket web sayfası üzerinde çalışan performans ve analiz çerezleri aşağıdadır:

Çerez Alan Adı Saklama Süresi Açıklama
^_ga google.com 2 yıl Bu çerez adı, Google'ın daha yaygın olarak kullanılan analiz hizmetinde önemli bir güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu çerez, rastgele oluşturulmuş bir numarayı müşteri tanımlayıcı olarak atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analitiği raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.
_gat google.com 1 dakika Bu çerez adı Google Universal Analytics ile ilişkilidir, belgelere göre istek oranını azaltmak için kullanılır - yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlar.
_gid google.com 1 gün Bu çerez, Google Analytics tarafından ayarlanır. Ziyaret edilen her sayfa için benzersiz bir değer depolar ve günceller ve sayfa görüntülemelerini saymak ve izlemek için kullanılır.

1.3.3.Reklam ve hedefleme çerezleri: Bu çerezler, web sayfasını nasıl kullandığınız, hangi bölümleri ziyaret ettiğiniz ve hangi bağlantılara tıkladığınız hakkında bilgi toplar. Bu veriler ile ilgi alanınıza yönelik içeriğin tarafınıza gösterilmesi hedeflenmekte olup söz konusu veriler “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla kullanılmaktadır.

2.ÇEREZ KULLANIMI VASITASIYLA KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEPLERİ

Web sayfası içerisinde çalışan çerezler vasıtasıyla kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri aşağıdadır: 

2.1.Kesinlikle gerekli çerezler vasıtasıyla kişisel verilerin toplanması “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

2.2.Performans ve analiz çerezleri vasıtasıyla kişisel verilerin toplanması, web sayfası üzerindeki kontrol paneli vasıtasıyla temin edilebilen “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktadır. 

2.3.Reklam ve hedefleme çerezleri vasıtasıyla kişisel verilerin toplanması, web sayfası üzerindeki kontrol paneli vasıtasıyla temin edilebilen “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktadır. 

3.ÇEREZLER VASITASIYLA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel veriler herhangi bir 3. kişiye aktarılmamaktadır. Ancak, web sayfası üzerinde, Google Inc.’in (“Google”) sunduğu analiz hizmeti olan “Google Analytics” çalışmaktadır. Anılan hizmet, web sayfasının ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığının analizi ve site analitiği raporlarının oluşturulması için kullanılır. Google, Şirketten bağımsız bir firma olup Google Analytics hizmet hakkında daha fazla bilgiye Google’ın https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect adresli web sayfasından erişebilirsiniz.  

4.ÇEREZ KULLANIMINI KONTROL EDEBİLECEĞİNİZ DİĞER SEÇENEKLER

Web sayfası üzerinde “Çerez Tercihleri” başlığı altında dilediğiniz zaman erişebileceğiniz kontrol paneline ek olarak çerezleri, cihazınızda kullanmakta olduğunu tarayıcınız üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

·      Google Chrome kullanıyorsanız, web sayfası adres bölümündeki “kilit” ikonu üzerinden

·      Microsoft Edge kullanıyorsanız, web sayfasının sağ üst bölümündeki ayarlar kısmından

·      Firefox kullanıyorsanız, web sayfasının sağ üst bölümündeki “gizlilik ve güvenlik” kısmından

·      Safari kullanıyorsanız, tarayıcınızın ayarlar bölümündeki “gizlilik ve güvenlik” kısmından

çerez kullanımını ayarlayabilirsiniz.

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresi olan “İçerenköy Mahallesi Mahirbey Sokak No:1/10 Ataşehir / İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirket’in arpon@hs02.kep.tr adresine KEP vasıtasıyla yollayabilir veya info@arpon.com.tr e-posta adresine, Şirket kayıtlarında yer alan e-posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz.